Zarejestruj się i odbierz kod rabatowy 5% na wszystkie produkty!

Informacja o ochronie danych osobowych:

Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności, która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY BRATEK z siedzibą przy ul. Władysława Warneńczyka 9, 39-300 Mielec ,  tel: 17 250 68 65 , email:[email protected],  o numerze NIP: 815-14-88-587 oraz sposób ich przetwarzania:

Sklep Zielarsko-Medyczny BRATEK (dalej „sklep BRATEK”) z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Władysława Warneńczyka 9 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:  

1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,  

2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

3. realizacji obowiązków sklepu BRATEK przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych   

4. ochrony praw sklepu BRATEK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, 

5. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód. 

6. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgodySklep BRATEK może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

7. podmiotom, z którymi sklep BRATEK ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków sklepu BRATEK przewidzianych prawem, ochrony praw sklepu BRATEK zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu sklepu BRATEK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności sklep BRATEK może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze sklepem BRATEK umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez sklep BRATEK, 

8. pracownikom, współpracownikom Administratora

9. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

10. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

11. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych:

12. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; powyższe czynności mogą Państwo zgłaszać na [email protected] 

13. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

14. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.Inne postanowienia:

15. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

16. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi. 

17. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

18. Dane osobowe będą przechowywane przez sklep BRATEK wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i sklepu BRATEK.

19. Sklep Zielarsko-Medyczny BRATEK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do sklepu BRATEK obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności sklep BRATEK będzie informować na stronach serwisu.O Polityce cookies:

Witryna bratek-sklep.pl gromadzi w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w plikach cookies.

Cookies to inaczej pliki tekstowe zarchiwizowane na urządzeniach końcowych użytkowników witryny. Zazwyczaj zawierają informacje o adresie strony, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia.

W ramach witryny stosuje się dwa typy plików cookies. Są to sesyjne i stałe. Te pierwsze są plikami archiwizowanymi jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe zachowują się przez szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do aż użytkownik ich nie usunie.

Podmiotem osadzającym pliki typu cookies jest bratek-sklep.pl.

bratek-sklep.pl wykorzystuje cookies w celach:

- Spersonalizowania potrzeb użytkownika,

- Czasowego zapamiętywania niektórych ustawień wyszukiwania,

-Odpowiedniego działania komunikatora czatu

bratek-sklep.pl  jest również klientem Google Analytics, które używa cookies w celu prowadzenia statystyk oraz analiz ilości odwiedzin na witrynie. Google Analytics zestawia również raporty aktywności użytkowników. 

Użytkownik nie jest zobligowany do zatwierdzania zgodny na osadzaniu cookies na jego urządzeniu. Aby dezaktywować obsługę plików typu cookies powinno się wyłączyć tą usługę w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziecie na witrynach internetowych:

Google Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer, Safari.

Należy się liczyć z faktem, że wyłączenie plików bądź też ograniczenie funkcjonalności plików cookie może znacznie wypłynąć na prawidłowe działanie witryny. Jeśli kontynuujesz użytkowanie serwisu akceptujesz powyższe założenia.